Welkom op onze website

Stichting Welzijnsnetwerk is een organisatie die zich bezighoudt met maatschappelijke dienstverlening en zorg. Stichting Welzijnsnetwerk biedt allerlei diensten op het gebied van individuele begeleiding, persoonlijke en huishoudelijke verzorging, dagbesteding en re-integratie.

De pijlers welzijn, zorg en dagbesteding vormen de basis van Stichting Welzijnsnetwerk. Met behulp van deze pijlers stellen wij voor iedere klant een passend plan samen.

Stichting Welzijnsnetwerk biedt begeleiding aan volwassenen, kinderen, jongeren en ouders. Kwaliteit van de dienstverlening en zorg op maat is voor Stichting Welzijnsnetwerk van essentieel belang. Wij werken met enthousiaste en professionele zorgverleners die liefde hebben voor het vak. Wij werken met kleine teams die gespecialiseerd zijn in het geven van begeleiding en zorg, zoals (gezins-)maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, intakemedewerkers en activiteitenbegeleiders.

Er zijn allerlei redenen waarom mensen begeleiding en ondersteuning nodig kunnen hebben. We sluiten aan bij de hulpvraag en mogelijkheden van de zorgvrager, helpen om eigen krachten te versterken en we werken samen met de zorgvrager aan structurele oplossingen.

Voor vragen en/of informatie kunt u ons bellen of mailen.