Aanmelding

Wie hulp nodig heeft kan op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met ons op het nummer 0598 – 820226. Of men kan het contactformulier op de website invullen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Iemand kan zichzelf aanmelden of een professionele hulpverlener/verwijzer kan dit doen. U heeft geen verwijzing nodig om een afspraak te kunnen maken met Stichting Welzijnsnetwerk. Wij zullen na het inventariseren van de (hulp)vraag, de mogelijkheden voor begeleiding of hulp met u gaan bespreken.

Financiering van de zorg

De diensten die Stichting Welzijnsnetwerk levert worden gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB). U heeft een indicatie nodig om AWBZ-zorg te krijgen. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg u krijgt. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op begeleiding of hulp uit de AWBZ.

Stichting Welzijnsnetwerk verzorgt ook werkzaamheden ten behoeve van het aanvragen van indicaties. U heeft een besluit van uw gemeente nodig om Wmo-hulp te krijgen. Ook hierin kan Stichting Welzijnsnetwerk u van dienst zijn.