Over ons

De Stichting wil bijdragen aan de sociale redzaamheid en welzijn van mensen. Zodanig dat een menswaardig bestaan binnen onze samenleving mogelijk is en blijft. Stichting Welzijnsnetwerk vind het belangrijk niet vast te houden aan een bepaalde vorm van welzijnswerk wanneer blijkt dat deze niet aansluiten bij wat de cliënt vraagt. We willen uitgaan van het feit dat een ieder uniek is en dat we respect hebben voor de manier waarop een ander tegen de wereld aankijkt. Respect voor normen en waarden, voor opvattingen en gevoelens.

Onze Visie

Elk individu beschikt over de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en de problemen op zijn levenspad, van sociale, financiële of persoonlijke aard, te overwinnen of minsten draaglijk te maken.

Zelf de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen om invulling te geven aan zijn of haar leven. Daarbij worden de religieuze en levensbeschouwelijke principes van de cliënt gerespecteerd.

Het is van groot belang voor cliënten, het inschakelen, het ontwikkelen van een sociaal netwerk. Dit kan zowel een middel als doel zijn in de hulpverlening.